Vé xe Sài Gòn Phú Yên

Đại lý Vé Xe rẻ cập nhật giá vé Tuyến đường Sài Gòn - Phú Yên loại xe 34 giường Các chặng thay đổi giá: Thời gian áp dụng: Từ 09-05-2021 đến 31-12-2021 Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65 - Nha Trang: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65 - Phú Lâm: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65 - Phú Hòa: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65 - Sơn Hòa: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65 - Các Xã của Huyện Sơn Hoà: giá cũ 34 - 280000d; giá mới 34 - 350000d Bò Sữa Long Thành - Nha Trang: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Bò Sữa Long Thành - Phú Lâm: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Bò Sữa Long Thành - Phú Hòa: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Bò Sữa Long Thành - Sơn Hòa: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Bò Sữa Long Thành - Các Xã của Huyện Sơn Hoà: giá cũ 34 - 280000d; giá mới 34 - 350000d Phan Thiết - Nha Trang: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Phan Thiết - Phú Lâm: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Phan Thiết - Phú Hòa: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Phan Thiết - Sơn Hòa: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Phan Thiết - Các Xã của Huyện Sơn Hoà: giá cũ 34 - 280000d; giá mới 34 - 350000d

Ngày đăng: 30-05-2021

515 Lượt xem

Các chặng thay đổi giá:

Thời gian áp dụng: Từ 09-05-2021 đến 31-12-2021

Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65 - Nha Trang: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65 - Phú Lâm: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65 - Phú Hòa: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65 - Sơn Hòa: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65 - Các Xã của Huyện Sơn Hoà: giá cũ 34 - 280000d; giá mới 34 - 350000d

Bò Sữa Long Thành - Nha Trang: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Bò Sữa Long Thành - Phú Lâm: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Bò Sữa Long Thành - Phú Hòa: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Bò Sữa Long Thành - Sơn Hòa: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Bò Sữa Long Thành - Các Xã của Huyện Sơn Hoà: giá cũ 34 - 280000d; giá mới 34 - 350000d

Phan Thiết - Nha Trang: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Phan Thiết - Phú Lâm: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Phan Thiết - Phú Hòa: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Phan Thiết - Sơn Hòa: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Phan Thiết - Các Xã của Huyện Sơn Hoà: giá cũ 34 - 280000d; giá mới 34 - 350000d

 

THUÊ XE MỘT CHIỀU

TIN TỨC

SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU

Bấm để xem