Vé xe Phú Yên - Sài Gòn

CẬP NHẬT GIÁ VÉ MỚI NHẤT TỪ PHÚ YÊN ĐI SÀI GÒN Tuyến đường Phú Yên - Sài Gòn Chuyến: tất cả Loại xe: Limousine 34 giường Các chặng thay đổi giá: Các Xã của Huyện Sơn Hoà - Phan Thiết: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Các Xã của Huyện Sơn Hoà - Bò Sữa Long Thành: giá cũ 34 - 280000d; giá mới 34 - 350000d Các Xã của Huyện Sơn Hoà - Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65: giá cũ 34 - 280000d; giá mới 34 - 350000d Sơn Hòa - Phan Thiết: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Sơn Hòa - Bò Sữa Long Thành: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Sơn Hòa - Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Phú Hòa - Phan Thiết: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Phú Hòa - Bò Sữa Long Thành: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Phú Hòa - Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Phú Lâm - Phan Thiết: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Phú Lâm - Bò Sữa Long Thành: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Phú Lâm - Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Nha Trang - Phan Thiết: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Nha Trang - Bò Sữa Long Thành: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Nha Trang - Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d Thời gian áp dụng: Từ 09-05-2021 đến 31-12-2021

Ngày đăng: 30-05-2021

537 Lượt xem

Tuyến đường Phú Yên - Sài Gòn

Thời gian áp dụng: Từ 09-05-2021 đến 31-12-2021

Chuyến: tất cả

Loại xe: Limousine 34 giường

Các chặng thay đổi giá:

Các Xã của Huyện Sơn Hoà - Phan Thiết: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Các Xã của Huyện Sơn Hoà - Bò Sữa Long Thành: giá cũ 34 - 280000d; giá mới 34 - 350000d

Các Xã của Huyện Sơn Hoà - Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65: giá cũ 34 - 280000d; giá mới 34 - 350000d

Sơn Hòa - Phan Thiết: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Sơn Hòa - Bò Sữa Long Thành: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Sơn Hòa - Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Phú Hòa - Phan Thiết: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Phú Hòa - Bò Sữa Long Thành: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Phú Hòa - Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Phú Lâm - Phan Thiết: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Phú Lâm - Bò Sữa Long Thành: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Phú Lâm - Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Nha Trang - Phan Thiết: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Nha Trang - Bò Sữa Long Thành: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

Nha Trang - Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65: giá cũ 34 - 250000d; giá mới 34 - 350000d

 

THUÊ XE MỘT CHIỀU

TIN TỨC

SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU

Bấm để xem