Tuyến đường Sài Gòn - Phước An

Tuyến đường Sài Gòn - Phước An Chuyến: tất cả Loại xe: Không có Các chặng thay đổi giá: Bến xe Miền Đông - Cổng số 1 - Bến xe phía nam Buôn Mê Thuột: giá cũ 200000d; giá mới 220000d Bến xe Miền Đông - Cổng số 1 - Bến xe Phước An: giá cũ 200000d; giá mới 220000d Thời gian áp dụng: Từ 04-09-2020 đến 03-09-2021

Ngày đăng: 05-06-2021

478 Lượt xem

Tuyến đường Sài Gòn - Phước An

Chuyến: tất cả

Các chặng thay đổi giá:

Bến xe Miền Đông - Cổng số 1 - Bến xe phía nam Buôn Mê Thuột: giá cũ 200000d; giá mới 220000d

Bến xe Miền Đông - Cổng số 1 - Bến xe Phước An: giá cũ 200000d; giá mới 220000d

Thời gian áp dụng: Từ 04-09-2020 đến 03-09-2021

THUÊ XE MỘT CHIỀU

TIN TỨC

SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU

Bấm để xem