Tuyến đường Cà Mau - Cao Bằng

Tuyến đường Cà Mau - Cao Bằng (2) Chuyến: 11:15 Loại xe: Limousine 22 phòng Các chặng thay đổi giá: Bến xe Cà Mau - Thác Bản Giốc: giá cũ CC - 200000d, AA - 200000d, BB - 200000d, DD - 200000d; giá mới CC - 100000d, AA - 100000d, BB - 100000d, DD - 100000d

Ngày đăng: 04-06-2021

472 Lượt xem

Tuyến đường Cà Mau - Cao Bằng (2)

Chuyến: 11:15

Loại xe: Limousine 22 phòng

Các chặng thay đổi giá:

Bến xe Cà Mau - Thác Bản Giốc: giá cũ CC - 200000d, AA - 200000d, BB - 200000d, DD - 200000d; giá mới CC - 100000d, AA - 100000d, BB - 100000d, DD - 100000d

Bến xe Cà Mau - Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh: giá cũ CC - 200000d, AA - 200000d, BB - 200000d, DD - 200000d; giá mới CC - 100000d, AA - 100000d, BB - 100000d, DD - 100000d

Bến Tàu Đầm Dơi - Thác Bản Giốc: giá cũ CC - 200000d, AA - 200000d, BB - 200000d, DD - 200000d; giá mới CC - 100000d, AA - 100000d, BB - 100000d, DD - 100000d

Bến Tàu Đầm Dơi - Ngân hàng Agribank thị trấn Trùng Khánh: giá cũ CC - 200000d, AA - 200000d, BB - 200000d, DD - 200000d; giá mới CC - 100000d, AA - 100000d, BB - 100000d, DD - 100000d

Thời gian áp dụng: Từ 30-05-2021 đến 30-06-2021

THUÊ XE MỘT CHIỀU

TIN TỨC

SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU

Bấm để xem