VÉ XE Tuyến đường Nha Trang - Sài Gòn

Tuyến đường Nha Trang - Sài Gòn Chuyến: tất cả Loại xe: Limo 21 Các chặng thay đổi: 26 Lê Hồng Phong - Phòng vé - UBND xã Cam Tân: giá vé khuyến mãi 320000d 26 Lê Hồng Phong - Phòng vé - Agribank CN Cam Lâm: giá vé khuyến mãi 320000d 26 Lê Hồng Phong - Phòng vé - Văn phòng Cam Ranh: giá vé khuyến mãi 320000d 26 Lê Hồng Phong - Phòng vé - Văn phòng Phan Rang: giá vé khuyến mãi 320000d 26 Lê Hồng Phong - Phòng vé - Khu Công Nghiệp Amata: giá vé khuyến mãi 320000d 26 Lê Hồng Phong - Phòng vé - Bến xe Công viên 23/9 (Quận 1): giá vé khuyến mãi 320000d UBND xã Cam Tân - Agribank CN Cam Lâm: giá vé khuyến mãi 320000d UBND xã Cam Tân - Văn phòng Cam Ranh: giá vé khuyến mãi 320000d UBND xã Cam Tân - Văn phòng Phan Rang: giá vé khuyến mãi 320000d UBND xã Cam Tân - Khu Công Nghiệp Amata: giá vé khuyến mãi 320000d UBND xã Cam Tân - Bến xe Công viên 23/9 (Quận 1): giá vé khuyến mãi 320000d Agribank CN Cam Lâm - Văn phòng Cam Ranh: giá vé khuyến mãi 320000d Agribank CN Cam Lâm - Văn phòng Phan Rang: giá vé khuyến mãi 320000d Agribank CN Cam Lâm - Khu Công Nghiệp Amata: giá vé khuyến mãi 320000d Agribank CN Cam Lâm - Bến xe Công viên 23/9 (Quận 1): giá vé khuyến mãi 320000d Văn phòng Cam Ranh - Văn phòng Phan Rang: giá vé khuyến mãi 320000d Văn phòng Cam Ranh - Khu Công Nghiệp Amata: giá vé khuyến mãi 320000d Văn phòng Cam Ranh - Bến xe Công viên 23/9 (Quận 1): giá vé khuyến mãi 320000d Văn phòng Phan Rang - Khu Công Nghiệp Amata: giá vé khuyến mãi 320000d Văn phòng Phan Rang - Bến xe Công viên 23/9 (Quận 1): giá vé khuyến mãi 320000d Khu Công Nghiệp Amata - Bến xe Công viên 23/9 (Quận 1): giá vé khuyến mãi 320000d Thời gian áp dụng: Từ 30-05-2021 đến 30-05-2021 Ghi chú: Thời gian áp dụng tính theo ngày khởi hành. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Không áp dụng với hình thức thanh toán tại nhà xe.

Ngày đăng: 30-05-2021

742 Lượt xem

Tuyến đường Nha Trang - Sài Gòn

Chuyến: tất cả

Loại xe: Limo 21

Các chặng thay đổi:

26 Lê Hồng Phong - Phòng vé - UBND xã Cam Tân: giá vé khuyến mãi 320000d

26 Lê Hồng Phong - Phòng vé - Agribank CN Cam Lâm: giá vé khuyến mãi 320000d

26 Lê Hồng Phong - Phòng vé - Văn phòng Cam Ranh: giá vé khuyến mãi 320000d

26 Lê Hồng Phong - Phòng vé - Văn phòng Phan Rang: giá vé khuyến mãi 320000d

26 Lê Hồng Phong - Phòng vé - Khu Công Nghiệp Amata: giá vé khuyến mãi 320000d

26 Lê Hồng Phong - Phòng vé - Bến xe Công viên 23/9 (Quận 1): giá vé khuyến mãi 320000d

UBND xã Cam Tân - Agribank CN Cam Lâm: giá vé khuyến mãi 320000d

UBND xã Cam Tân - Văn phòng Cam Ranh: giá vé khuyến mãi 320000d

UBND xã Cam Tân - Văn phòng Phan Rang: giá vé khuyến mãi 320000d

UBND xã Cam Tân - Khu Công Nghiệp Amata: giá vé khuyến mãi 320000d

UBND xã Cam Tân - Bến xe Công viên 23/9 (Quận 1): giá vé khuyến mãi 320000d

Agribank CN Cam Lâm - Văn phòng Cam Ranh: giá vé khuyến mãi 320000d

Agribank CN Cam Lâm - Văn phòng Phan Rang: giá vé khuyến mãi 320000d

Agribank CN Cam Lâm - Khu Công Nghiệp Amata: giá vé khuyến mãi 320000d

Agribank CN Cam Lâm - Bến xe Công viên 23/9 (Quận 1): giá vé khuyến mãi 320000d

Văn phòng Cam Ranh - Văn phòng Phan Rang: giá vé khuyến mãi 320000d

Văn phòng Cam Ranh - Khu Công Nghiệp Amata: giá vé khuyến mãi 320000d

Văn phòng Cam Ranh - Bến xe Công viên 23/9 (Quận 1): giá vé khuyến mãi 320000d

Văn phòng Phan Rang - Khu Công Nghiệp Amata: giá vé khuyến mãi 320000d

Văn phòng Phan Rang - Bến xe Công viên 23/9 (Quận 1): giá vé khuyến mãi 320000d

Khu Công Nghiệp Amata - Bến xe Công viên 23/9 (Quận 1): giá vé khuyến mãi 320000d

Thời gian áp dụng: Từ 30-05-2021 đến 30-05-2021

Ghi chú: Thời gian áp dụng tính theo ngày khởi hành. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

Không áp dụng với hình thức thanh toán tại nhà xe.

Tin tức liên quan

THUÊ XE MỘT CHIỀU

TIN TỨC

SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU

Bấm để xem