CHO THUÊ XE LIMOUSINE SÀI GÒN ĐI NHA TRANG
dịch vụ cho thuê xe limousine có tài xế, các dòng xe mới nhất

nut - buton (9).jpg (18 KB)

Xe Limousine 9 chỗ đi Nha Trang

xe-du-lich-9-cho-Dcar.jpg (111 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 9 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 9 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 9 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe limousine 10 chỗ đi Nha Trang

xe-du-lich-9-cho-Dcar-Solaty1.jpg (110 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 10 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 10 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 10 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe limousine 11 chỗ đi Nha Trang

limousine-hang-sang-9-cho.jpg (110 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 11 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 11 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 11 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe Limousine 12 chỗ đi Nha Trang

xe-du-lich-9-cho-my-tam-travel.jpg (97 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 12 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 12 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 12 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe Limousine 15 chỗ đi Nha Trang

thue-xe-limousine-15-cho.jpg (109 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 15 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 15 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 15 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe Limousine 16 chỗ đi Nha Trang

ve-xe-limousine-my-tam.jpg (115 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 16 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 16 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 16 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe Limousine 18 chỗ đi Nha Trang

limo-18-cho (1).jpg (94 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 18 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 18 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 18 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe Limousine 19 chỗ đi Nha Trang

limo-18-cho (3).jpg (87 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 19 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 19 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 19 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe Limousine 20 chỗ đi Nha Trang

xe-du-lich-20-cho-limousine-VIP.jpg (74 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 9 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe Limousine 22 chỗ đi Nha Trang

thue-xe-limousine-22-cho (2).jpg (52 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 22 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 22 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 22 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe Limousine 28 chỗ đi Nha Trang

limousine-28-cho (2).jpg (134 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 28 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 28 limousine chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 28 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe 4 chỗ

thue-xe-du-lich-4-cho (11).jpg (100 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 4 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 4 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe 4 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe du lịch 7 chỗ

thue-xe-du-lich-7-cho.jpg (93 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 7 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 7 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe 7 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe du lịch 16 chỗ

ford-transit-16-cho (4).jpg (96 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 16 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 16 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe 16 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe du lịch 29 chỗ

thue-xe-du-lich-29-cho.jpg (82 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 29 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 29 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe 29 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping

Xe du lịch 45 chỗ

thue-xe-du-lich-45-cho.jpg (81 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 45 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang và Nha Trang về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 45 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe 45 chỗ trọn gói đi Nha Trang tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Nha Trang như Tháp Po Nagar, Chùa Long Sơn, Hòn Mun, Hòn Tằm, Cáp treo - VinWonders Nha Trang, Vũng Ninh Vân, Chợ Đầm, Ba Ho Waterfalls Cliff Jumping