CHO THUÊ XE LIMOUSINE SÀI GÒN ĐI MŨI NÉ
dịch vụ cho thuê xe limousine có tài xế, các dòng xe mới nhất

nut - buton (9).jpg (18 KB)

Mục lục

Xe Limousine 9 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

Xe limousine 10 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

Xe limousine 11 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

Xe Limousine 12 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

Xe Limousine 15 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

Xe Limousine 16 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

Xe Limousine 18 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

Xe Limousine 19 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

Xe Limousine 20 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

Xe Limousine 22 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

Xe Limousine 28 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

Xe 4 chỗ

Xe du lịch 7 chỗ

Xe du lịch 16 chỗ

Xe du lịch 29 chỗ

Xe du lịch 45 chỗ

Các địa điểm tham quan ở Mũi Né

Danh làm thắng cảnh đẹp nhất ở Mũi Né

Dịch vụ cho thuê xe Jeep ở Mũi Né

Hợp đồng cho thuê xe du lịch

Công ty cho thuê xe du lịch

Xe Limousine 9 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

xe-du-lich-9-cho-Dcar.jpg (111 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 9 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 9 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 9 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe limousine 10 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

xe-du-lich-9-cho-Dcar-Solaty1.jpg (110 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 10 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 10 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 10 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe limousine 11 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

limousine-hang-sang-9-cho.jpg (110 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 11 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 11 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 11 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe Limousine 12 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

xe-du-lich-9-cho-my-tam-travel.jpg (97 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 12 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 12 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 12 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe Limousine 15 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

thue-xe-limousine-15-cho.jpg (109 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 15 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 15 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 15 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe Limousine 16 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

ve-xe-limousine-my-tam.jpg (115 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 16 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 16 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 16 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe Limousine 18 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

limo-18-cho (1).jpg (94 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 18 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 18 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 18 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe Limousine 19 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

limo-18-cho (3).jpg (87 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 19 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 19 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 19 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe Limousine 20 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

xe-du-lich-20-cho-limousine-VIP.jpg (74 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 9 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe Limousine 22 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

thue-xe-limousine-22-cho (2).jpg (52 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 22 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 22 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 22 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe Limousine 28 chỗ đi Mũi Né, Phan Thiết

limousine-28-cho (2).jpg (134 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 28 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 28 limousine chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe Limousine 28 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe 4 chỗ

thue-xe-du-lich-4-cho (11).jpg (100 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 4 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 4 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe 4 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe du lịch 7 chỗ

thue-xe-du-lich-7-cho.jpg (93 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 7 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 7 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe 7 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe du lịch 16 chỗ

ford-transit-16-cho (4).jpg (96 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 16 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 16 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe 16 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe du lịch 29 chỗ

thue-xe-du-lich-29-cho.jpg (82 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 29 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 29 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe 29 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...

Xe du lịch 45 chỗ

thue-xe-du-lich-45-cho.jpg (81 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 45 chỗ liên tuyến từ Sài Gòn đi Mũi Né và Mũi Né về lại tpHCM đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 45 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Thuê xe 45 chỗ trọn gói đi Mũi Né tự do tham quan những địa danh đẹp nhất ở Mũi Né như Đồi Cát, Hòn Rơm, Bãi Biển Mũi Né, Kê Gà, Phan Thiết city, đi ăn uốn tại các địa điểm nhà hàng, quán bar, tham quan khám phá các khu di tích như tháp chăm Poshanu, Chùa tà Cú, Chùa Ông, Vạn Thủy Tú, ...