CHO THUÊ XE LIMOUSINE MŨI NÉ ĐI Sài Gòn
dịch vụ cho thuê xe limousine có tài xế, các dòng xe mới nhất
nut - buton (9).jpg (18 KB)

Xe Limousine 9 chỗ đi Sài Gòn, HCM

xe-du-lich-9-cho-Dcar.jpg (111 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 9 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 9 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe limousine 10 chỗ đi Sài Gòn, HCM

xe-du-lich-9-cho-Dcar-Solaty1.jpg (110 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 10 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 10 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe limousine 11 chỗ đi Sài Gòn, HCM

limousine-hang-sang-9-cho.jpg (110 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 11 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 11 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe Limousine 12 chỗ đi Sài Gòn, HCM

xe-du-lich-9-cho-my-tam-travel.jpg (97 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 12 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 12 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe Limousine 15 chỗ đi Sài Gòn, HCM

thue-xe-limousine-15-cho.jpg (109 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 15 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 15 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe Limousine 16 chỗ đi Sài Gòn, HCM

ve-xe-limousine-my-tam.jpg (115 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 16 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 16 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe Limousine 18 chỗ đi Sài Gòn, HCM

limo-18-cho (1).jpg (94 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 18 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 18 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe Limousine 19 chỗ đi Sài Gòn, HCM

limo-18-cho (3).jpg (87 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 19 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 19 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe Limousine 20 chỗ đi Sài Gòn, HCM

xe-du-lich-20-cho-limousine-VIP.jpg (74 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 9 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe Limousine 22 chỗ đi Sài Gòn, HCM

thue-xe-limousine-22-cho (2).jpg (52 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 22 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe limousine 22 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe Limousine 28 chỗ đi Sài Gòn, HCM

limousine-28-cho (2).jpg (134 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Limousine 28 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 28 limousine chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe 4 chỗ

thue-xe-du-lich-4-cho (11).jpg (100 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 4 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 4 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe du lịch 7 chỗ

thue-xe-du-lich-7-cho.jpg (93 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 7 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 7 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe du lịch 16 chỗ

ford-transit-16-cho (4).jpg (96 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 16 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 16 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe du lịch 29 chỗ

thue-xe-du-lich-29-cho.jpg (82 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 29 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 29 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.

Xe du lịch 45 chỗ

thue-xe-du-lich-45-cho.jpg (81 KB)

Dịch vụ chuyên cho thuê xe du lịch Xe 45 chỗ liên tuyến từ Mũi Né đi Sài Gòn và Sài Gòn về lại Mũi Né, Phan Thiết đón trả tận nơi tại bất cứ địa điểm theo theo yêu cầu. Lộ trình cho thuê xe 45 chỗ 1 chiều, 2 chiều, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm.