Thuê Xe Du Lịch Cần Thơ


BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH 4 CHỖ
Xe 4 Chỗ  - My Tam Travel (2).jpg (43 KB) Xe 4 Chỗ  - My Tam Travel (9).jpg (53 KB)
LỘ TRÌNH (1 LƯỢT)
4 CHỖ
(VND)
Cần Thơ  Sóc Trăng
1.200.000
Cần Thơ  Sóc Trăng 1.500.000
Cần Thơ ⇒ Đà Lạt 2.200.000
Cần Thơ  Đà Lạt 4.400.000
Cần Thơ ⇒ Kiên Giang
1.300.000
Cần Thơ  Kiên Giang 1.600.000
Cần Thơ ⇒ Đồng Tháp
1.200.000
Cần Thơ  Đồng Tháp 1.500.000
Cần Thơ ⇒ TPHCM
1.800,000
Cần Thơ  TPHCM 2.200,000
Cần Thơ ⇒ Vũng Tàu
2.300,000
Cần Thơ  Vũng Tàu 2.600,000
Cần Thơ ⇒ Trà Vinh
1.300.000
Cần Thơ  Trà Vinh 1.600.000
Cần Thơ ⇒ An Giang
1.400,000
Cần Thơ  An Giang 1.700,000
Cần Thơ ⇒ Bến Tre
1,200.000
Cần Thơ  Bến Tre 1,500.000
Cần Thơ ⇒ Long An
1,200.000
Cần Thơ  Long An 1,500.000
Cần Thơ ⇒ Tiền Giang
1.200.000
Cần Thơ  Tiền Giang 1.500.000
Cần Thơ ⇒ Vĩnh Long
1.000.000
Cần Thơ  Vĩnh Long 1.300.000
Cần Thơ ⇒ Hậu Giang
1.000.000
Cần Thơ  Hậu Giang 1.300.000
Cần Thơ ⇒ Bạc Liêu
1.400,000
Cần Thơ  Bạc Liêu 1.700,000
Cần Thơ ⇒ Cà Mau
1.600,000
Cần Thơ  Cà Mau 1.900,000

  Giá xe đã bao gồm tất cả phí cầu đường, nhiên liệu, chi phí tài xế. Không thu thêm phụ phí.

GHI CHÚ: ⇒ ( XE ĐI 1 CHIỀU ), ( XE ĐI KHỨ HỒI )


XEM THÊM BẢNG GIÁ KHÁC... 

 

nut - buton (9).jpg (18 KB)

 
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH 7 CHỖ VÀ 16 CHỖ
Xe 7 CHỗ - My Tam Travel (18).jpg (45 KB) 7 cho Kia - My Tam Travel (2).jpg (51 KB)
LỘ TRÌNH (1 LƯỢT)
7 CHỖ
(VND)
16 CHỖ
(VND)
Cần Thơ  Sóc Trăng
1,400,000
1,700,000
Cần Thơ  Sóc Trăng 1,700,000 2,000,000
Cần Thơ ⇒ Đà Lạt 2,400,000
2,900,000
Cần Thơ  Đà Lạt 4,800,000 5,800,000
Cần Thơ ⇒ Kiên Giang
1,500,000
1,900,000
Cần Thơ  Kiên Giang 1,800,000 2,200,000
Cần Thơ ⇒ Đồng Tháp
1,400,000
1,800,000
Cần Thơ  Đồng Tháp 1,700,000 2,100,000
Cần Thơ ⇒ TPHCM
1,800,000
2,200,000
Cần Thơ  TPHCM 2,100,000 2,600,000
Cần Thơ ⇒ Vũng Tàu
2,500,000
2,900,000
Cần Thơ  Vũng Tàu 2,800,000 3,200,000
Cần Thơ ⇒ Trà Vinh
1,500,000
1,800,000
Cần Thơ  Trà Vinh 1,800,000 2,100,000
Cần Thơ ⇒ An Giang
1,700,000
2,100,000
Cần Thơ  An Giang 2,000,000 2,400,000
Cần Thơ ⇒ Bến Tre
1,400,000
1,800,000
Cần Thơ  Bến Tre 1,700,000 2,100,000
Cần Thơ ⇒ Long An
1,400,000
1,800,000
Cần Thơ  Long An 1,700,000 2,100,000
Cần Thơ ⇒ Tiền Giang
1,400,000
1,800,000
Cần Thơ  Tiền Giang 1,700,000 2,100,000
Cần Thơ ⇒ Vĩnh Long
1,200,000
1,600,000
Cần Thơ  Vĩnh Long 1,500,000 1,900,000
Cần Thơ ⇒ Hậu Giang
1,200,000
1,600,000
Cần Thơ  Hậu Giang 1,500,000 1,900,000
Cần Thơ ⇒ Bạc Liêu
1,700,000
2,100,000
Cần Thơ  Bạc Liêu 2,000,000 2,400,000
Cần Thơ ⇒ Cà Mau
1,800,000
2,300,000
Cần Thơ  Cà Mau 2,100,000 2,600,000

  Giá xe đã bao gồm tất cả phí cầu đường, nhiên liệu, chi phí tài xế. Không thu thêm phụ phí.

GHI CHÚ: ⇒ ( XE ĐI 1 CHIỀU ), ( XE ĐI KHỨ HỒI )

XEM THÊM BẢNG GIÁ KHÁC... 

nut - buton (9).jpg (18 KB) 

Click vào để xem thêm hình ảnh